För närvarande finns det 6 lediga lägenheter på portalen. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Driftavdelningen har i dag bytt felanmälningssystem och det gamla fungerar därmed inte. Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.

Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se ...

Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid ...