Kista Studentbostäder har stängt på tisdag den 19 maj och onsdag den 20 maj.

I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till tre år.  En ny lägenhet har lagts upp på ...

Kista Studentbostäder har stängt på torsdag den 14 maj och fredag den 15 maj då det är helgdag.

I dag har fem lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till fyra år. En ny lägenhet har lagts upp på Torget och ...